פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים ל ד

מצודת דוד

"מירדי" - מירידתי אל הבור וכפל הדבר במלות שונות

"העלית" - הצלתני מן המיתה ע"י מחילת העון