מצודות על תהלים ל א


מצודת דוד

"חנוכת הבית" - המזמור הזה תקן לאמרו בעת חנוכת בית המקדש

מצודת ציון

"חנוכת" - התחלת הדבר שעתיד לעמוד בה קרוי חנוך בלשון המקרא