קטע:מצודות על תהלים לח יט

מצודת דוד

"כי עוני אגיד" - אני בעצמי אגיד עוני כי יודע אני בעצמי שחטאתי ולזה אדאג פן יבוא העונש וישמחו עלי