מצודות על תהלים לח יח


מצודת דוד

"לצלע נכון" - אני מוכן ורגיל להיות צולע מחולשת הגוף והדברים המכאיבים אותי המה מזומנים תמיד נגדי לבוא עלי

מצודת ציון

"לצלע" - ענין חגר הצולע על ירכו

"נכון" - מלשון הכנה