מצודות על תהלים לח יז


מצודת דוד

"כי אמרתי" - ר"ל הנה לא חפצתי אני להשיב מה להם כי אמרתי פן יתגבר עלי העונש וישמחו עוד יותר כי בעת מטה רגלי לבד הגדילו עצמם להתגאות עלי ומה אם אהיה נלקה בכל גופי

מצודת ציון

"במוט" - ענין המעדה ונטייה לפול כמו לעת תמוט רגלם (דברים ל"ב)

"הגדילו" - מלשון גדול