מצודות על תהלים לח יא


מצודת דוד

"אין אתי" - לא נשארה בהם

"לבי סחרחר" - לבי מסובב ביגון ואנחה וכוחי עזב אותי והלך ממני

מצודת ציון

"סחרחר" - ענין סבוב כמו סחרו אל ארץ (ירמיהו י"ד)