מצודות על תהלים לח ט


מצודת דוד

"נפוגותי ונדכיתי" - אחזתני חלשות ודכאות רוח מנהמת הלב לא מהשפה ולחוץ

מצודת ציון

"נפוגותי" - ענין רפיון וחלשות כמו ויפג לבו (בראשית מה)