מצודות על תהלים לח ה


מצודת דוד

"כמשא כבד" - כמו שא"א לשאת משא כבד כן כבדו עונותי עד שהמה כבדים מערך הכח אשר בי ולא אוכל לשאתם והיא מלשון מליצה

"עברו ראשי" - המשיל מרבית העון כאלו בא במים עמוקים ועוברים את הראש ממעל