קטע:מצודות על תהלים לז לב

מצודת דוד

"צופה" - מביט לארוב על הצדיק