קטע:מצודות על תהלים לז לא

מצודת דוד

"לא תמעד" - לזה לא תמעד אשוריו

מצודת ציון

"תמעד" - ענין החלקה והשמטה

"אשוריו" - רגליו שפוסע בהם