פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים לז כד

מצודת דוד

"כי יפול" - אף אם הוא יהיה נוטה לא יושלך לארץ

מצודת ציון

"יפול" - ענין נטייה כמו ותפול מעל הגמל (בראשית כ"ד)