קטע:מצודות על תהלים לז יח

מצודת דוד

"ימי תמימים" - כמה שנים יחיו

"ונחלתם" - מעט מהטובה שהנחיל להם המקום יהיה שמור אצלם לעולם כל ימי חייהם