פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים לז יא

מצודת דוד

"וענוים" - אבל ענוים יירשו ארץ לאורך ימים ויהיו מעונגים ברוב שלום