פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים לז י

מצודת דוד

"ועוד מעט" - אף כי הרשע מצליח לא יהיה לזמן רב כי כשיהיה עוד זמן מעט ואין הרשע וכאשר תתבונן להסתכל על מקומו תראה שאיננו