קטע:מצודות על תהלים לז ט

מצודת דוד

"כי וגו'" - סוף הדבר יכרתו הרשעים אבל המקוים לה' יירשו הארץ לאורך ימים