קטע:מצודות על תהלים לו יג

מצודת דוד

"שם נפלו" - במקום אשר יבואו להצר לי שם נפלו ויהיו דחויים מבלי קום

מצודת ציון

"נפלו" - כמו יפלו עבר במקום עתיד