קטע:מצודות על תהלים לו י

מצודת דוד

"באורך" - בהאור הבא ממך בו לבד נראה הארה ר"ל מיוחדת וטובה היא מכל אור

"כי עמך" - בידך הוא מקור החיים לתת לטוב בעיניך

מצודת ציון

"מקור" - מעין הנובע