קטע:מצודות על תהלים לה כח

מצודת דוד

"כל היום" - אספר תהלתך

"צדקך" - הצדקה שעשית לי

מצודת ציון

"תהגה" - תדבר