קטע:מצודות על תהלים לה כא

מצודת דוד

"ראתה עינינו" - מה שחפצנו לראות

"וירחיבו" - בשחוק רב

מצודת ציון

"האח" - ענין לשון שמחה הוא וכן אמרה צור על ירושלים האח (יחזקאל כ"ו)