קטע:מצודות על תהלים לה יח

מצודת דוד

"אודך" - ואז אודך בקהל רב

מצודת ציון

"עצום" - ענין רבוי וכן עצמו לי אלמנותיו (ירמיהו טו)