קטע:מצודות על תהלים לה יז

מצודת דוד

"השיבה" - הצל נפשי מחשכת הצרות אשר יבואו עלי

"כמה תראה" - עד מתי תראה בעניי ולא תושיע

מצודת ציון

"כמה" - ענין זמן רב

"משואיהם" - ענין חושך

"מכפירים" - חזקים מכפירים

"יחידתי" - נשמתי