קטע:מצודות על תהלים לה ג

מצודת דוד

"וסגור" - התיצב בדרך וסגור לקראתם לבל ירדפו אחרי

מצודת ציון

"והרק" - ענין חליצת הדבר מתערו כמו והריקותי אחריכם חרב (ויקרא כ"ו)