קטע:מצודות על תהלים לה ב

מצודת דוד

"החזק" - אחוז בידך מגן וגו' והוא דרך משל מלשון הנוהג באדם

מצודת ציון

"מגן וצנה" - שמות כלי מלחמה להגן