קטע:מצודות על תהלים לד כג

מצודת דוד

"פודה" - בגמול שכר המעש"ט פודהו מן הצרה

מצודת ציון

"יאשמו" - מלשון שממה וכן עדרי הצאן נאשמו (יואל א')