קטע:מצודות על תהלים לד כא


מצודת ציון

"מהנה" - מהן