קטע:מצודות על תהלים לד יט

מצודת דוד

"לנשברי לב" - המכניע עצמו ושב ממעשיו

מצודת ציון

"דכאי" - ענין כתות ונשבר