קטע:מצודות על תהלים לד יח

מצודת דוד

"צעקו" - אבל כאשר יצעקו בתפלה וישובו לה' אז ישמע להם ויצילם מצרותם