קטע:מצודות על תהלים לד יא

מצודת דוד

"כפירים" - ר"ל גדולים ועשירים

מצודת ציון

"רשו" - מלשון רש ועני