פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים לד טו

מצודת דוד

"ורדפהו" - ר"ל מאד תהיה מחזר אחר השלום

"בקש שלום" - בקשתך יהיה לעשות שלום בין איש לאחיו