קטע:מצודות על תהלים לד ז

מצודת דוד

"זה עני קרא" - כשזה הקורא הוא עני ומוכנע אז ה' שומע