פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים לג יד

מצודת דוד

"ממכון" - מהשמים המכון לשבתו וכפל הדבר במלות שונות

מצודת ציון

"ממכון" - מלשון הכנה

"השגיח" - מלשון השגחה בהתבוננות רב