קטע:מצודות על תהלים לג יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אשרי הגוי" - אשרי להגוי

"העם" - מלת אשרי משמשת בשנים כאלו אמר אשרי העם שה' בחר לנחלה לו