קטע:מצודות על תהלים לג טז

מצודת דוד

"אין המלך" - מביא ראיה שהכל בהשגחה ואמר הלא ראינו שאין המלך נושע במלחמה עם רוב החיל אשר עמו ואם היה הכל לפי הטבע ראוי היה להיות נושע בהם

מצודת ציון

"חיל" - צבאות עם