פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים לג ט

מצודת דוד

"ויהי" - כאשר אמר כן היה

"ויעמוד" - כן יעמוד עד עולם