קטע:מצודות על תהלים לג ד

מצודת דוד

"כי ישר" - ומהראוי א"כ לספר הלולו