קטע:מצודות על תהלים לב יא

מצודת דוד

"שמחו בה'" - בהחסד הבא ממנו