קטע:מצודות על תהלים לא כד

מצודת דוד

"על יתר" - על יתרון הגאוה של עושי הגאוה

"אהבו" - לזה אהבו את ה' כי הוא שומר אנשי אמונים