קטע:מצודות על תהלים לא ז

מצודת דוד

"השומרים" - המצפים לתשועת העכו"ם

מצודת ציון

"השומרים" - המצפים כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית ל"ז)