קטע:מצודות על תהלים כ ד

מצודת דוד

יזכר – יהיו זכורים לפניו המנחות אשר הבאת.

ידשנה סלה – עד עולם יקבלו עולתך ברצון, ותאכלם האש וייעשו דשן.

מצודת ציון

"ידשנה" – מלשון דשן.