פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים כ ג

מצודת דוד

מקדש – ממקום קדשו, הוא בית המקדש, הוא מקום שכינה, ומשם בא העזר.

ומציון וגו' – כפל הדבר במילות שונות.

מצודת ציון

"יסעדך" – מלשון סעד ותמיכה.