קטע:מצודות על תהלים כט ד

מצודת דוד

"בכח" - ישאג בכח רב

"בהדר" - בעבור להדר ולפאר את ישראל להיות להם למחסה