קטע:מצודות על תהלים כח ח

מצודת דוד

"למו" - לכל ישראל בכללם

"ומעוז" - וחוזק ישועות של משיחו