קטע:מצודות על תהלים כח א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"פן תחשה" - פן כשתחשה ממני אהיה נמשל עם יורדי בור

מצודת ציון

"צורי" - רצה לומר חזקי

"תחרש תחשה" - ענין שתיקה כמו והחריש יעקב (שם ל"ד) וכמו עת לחשות (קהלת ג')