קטע:מצודות על תהלים כז ד

מצודת דוד

"ולבקר" - לדרוש בהיכלו בדבר מצות ה'

"לחזות" - לראות בנעימות תורת ה'

"שבתי" - שאשב בבית ה' טוב לי מללכת למלחמה ולנצח

מצודת ציון

"ולבקר" - ולדרוש כמו לא יבקר (ויקרא י"ג)