מצודות על תהלים כז ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בזאת" - בהאמירה הזאת שאמרתי והיא ה' אורי וישעי