קטע:מצודות על תהלים כו יא

מצודת דוד

"ואני" - אבל אני הלא בתומי אלך לזה פדני ממיתת החטאים