קטע:מצודות על תהלים כו ט

מצודת דוד

"עם חטאים" - כמיתת החטאים ודומה להם בענין רע