קטע:מצודות על תהלים כו ז

מצודת דוד

"לשמיע" - להשמיע לבני אדם בקול הודאה