קטע:מצודות על תהלים כו ו

מצודת דוד

"ארחץ" - ר"ל בתחלה אנקה כפי מלכלוך עון ואחר זה אסובב מזבחך להקריב בו לה' כי לולא הנקיון אין הקרבן מקובל ברצון