קטע:מצודות על תהלים כה כא

מצודת דוד

"כי קויתיך" - הואיל ואקוה לך א"כ מהראוי שאהיה נשמר בצרוף זכות מעשה התום והיושר

"תום וישר" - מעשה התום והיושר שעשיתי המה ילמדו עלי זכות להיות נשמר